Declaraţia informativă D 394

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca a anunţat că OPANAF nr. 3806/18.12.2013 modifică anexele nr. 1-3 la OPANAF nr. 3596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuctuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului Declaraţiei informative D 394. Prevederile OPANAF nr. 3806/2013 se aplică începînd cu facturile emise/primite în ultima perioada fiscală de raportare din anul 2013, pentru care există obligaţia de declarare de către fiecare operator înregistrat în scopuri de TVA.

Articole din aceeasi categorie